Célok & Tevékenységek 2018-02-02T17:55:49+00:00

Erőforrás Rekreációs Életmód, Szabadidősport és Túra Egyesület

(Rövid név: ERŐFORRÁS EGYESÜLET)

Az egyesület önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljai elérésére szervezi tagjai tevékenységét. Az egyesület jogi személy. Az egyesület céljai elérése érdekében együtt működhet más (állami, társadalmi és gazdálkodó) szervezetekkel, magán személyekkel.

Az egyesület célja, feladata, tevékenysége

1./ Az egyesület feladata:
Összefogni a saját és családjuk egészségéért, életmódjuk jobbításáért, szabadidejük értelmesebb eltöltéséért, hagyományok felelevenítéséért, ismereteik gyarapításáért tenni akaró egyének közösségeit. Továbbá a jó közérzet, az egészség, a jól-érzés, a jól-lét, a minőségi élet megteremtését biztosító főként szabadidős, rekreációs, hobbi, kézműves, kulturális, oktatási, sport, stb. tevékenységek, programok népszerűsítése, biztosítása, minél szélesebb körben –  összességében egyik fő feladata  a szabadidő eltöltés kultúrájának megteremtése.  Másik fő feladat az „anti-aging” szemlélet megteremtése: „fiatalodj, ne öregedj – az egészséges, hosszú, aktív életért” szellemében.  Az Egyesület minden olyan területtel foglalkozni kíván, amely a holisztikusan értelmezett egészséghez vezető útra visz, ill. amely az egészség (testi-lelki-szellemi-szociális és anyagi szinten egyaránt) megőrzését, fejlesztését, helyreállítását szolgálja közvetve, vagy közvetlenül. 
2./ Az egyesület célja: 
1.Egészségmegőrzés,  betegségmegelőzés,  gyógyító- egészségügyi rehabilitáció, rekreáció

2.Komplex egészségfejlesztő, életmódváltó-program kidolgozása, regionális rekreációs életmód-központok létrehozása. 

3.Meditációs, relaxációs, stressz-kezelő és tanulást segítő terápiás és kutató központ létrehozása. 

4.A nyugati medicinát kiegészítő természetes gyógymódok, alternatív terápiás módszerek alkalmazása, egészségfejlesztés

5.Egészségturizmus és rekreációs sport-idegenforgalom fellendítése, kúrák, üdültetés, kirándultatás, táboztatás

6.Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem. Egészséges, természetes, energikus,  energiatakarékos élettér, integrálgazdálkodás, ökogazdálkodás, valamint megújuló energiaforrások alkalmazásának ösztönzése. 

7.Gyermek- és ifjúságvédelem, – érdekképviselet, iskolai drogprevenció, lelki-gondozás, stb.

8. Nevelés, oktatás, készség- és képességfejlesztés, ismeretterjesztés, csere-képzési  és egyéb programok, tanulmányutak, előadások, foglalkozások, táborok, szemináriumok, stb., minden korosztály számára.

9. Szociális tevékenység, családsegítés (( időskorúak és betegek valamint rászorultak gondozása, nők védelme) gondozó és támogató szolgálat, rehabilitációs foglalkoztatás . Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése.  Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (egészségkárosultak, mozgáskorlátozottak, csökkent munkaképességűek támogatása)

10.Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, hagyományőrzés, szabadidős és hobbitevékenység, kézműves tevékenységek, különféle klubok, csoportfoglalkozások. Tevékenységekkel kapcsolatos  ismeretterjesztő rendezvények szervezése, közösségformálás.

11. Szabadidősport, hobbisport, outdoor irányzatok,  harcművészetek, keleti mozgások, táncos közérzetjavító mozgások, alternatív mozgásterápiák biztosítása, turisztika, kiránduló, természetjáró és túracsoport, sportrekreáció.  A lakosság rekreációs  és testmozgás kultúrájának fejlesztése, ismeretterjesztés, a mozgáshiányból adódó betegségek megelőzése – egészségi-, fittségi- és rehabilitációs sportok  betegségmegelőző, közérzetjavító, testkarbantartó, egészségfejlesztő szerepének terjesztése, sporteszközök , kellékek biztosítása. 

12. Egészséges táplálkozás népszerűsítése,ismeretterjesztés. Engedélyeztetés, élelmiszerbiztonság

13.Tudományos tevékenység, kutatás, idegen nyelvű kutatások, fejlesztések, tanulmányutak, tanulmányok és kiadványok készítése, szakfordítás – szakemberek által

14. Pályázatírás, program  és rendezvény-szervezés, közösségformálás

15. Nemzetközi  (kulturális, sport, valamint baráti és szakmai) kapcsolatok kiépítése, ápolása: euroatlanti integráció, határon túli magyarság

16. Emberi és állampolgári jogok védelme, érdekképviselet, fogyasztóvédelem, minőségbiztosítás

17. Tevékenységekkel kapcsolatos  – információs és adatbázis kiépítése, működtetése,  informatikai háttér biztosítása

 

Az Egyesület céljai elérése érdekében végzett tevékenységei:

1.Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés- jellegű és egészségfejlesztő tevékenységek, gyógyító- egészségügyi rehabilitáció, rekreáció,  egészségnapok-, különféle rendezvények, egészségi szűrések,  állapotfelmérések,  szervezése,  tanácsadás, ismeretterjesztés, előadások, oktatások  és  ezeket elősegítő módszerek, technikák, valamint termékek, készülékek, készítmények, hatóanyagok biztosítása. Önkezelő-öngyógyító módszerek megismertetése, oktatása.

2.Egészségturizmus és rekreációs sport-idegenforgalom fellendítése, egészség-orientált rekreációs  tevékenységfajták szervezése, vezetése – tanfolyamok, képzések, táborok, kúrák, egyéb rendezvények, programok, stb. tartása – lehetőség szerint szállás, étkeztetés biztosítása

3.Komplex egészségfejlesztő – életmódváltó-program kidolgozása, regionális rekreációs életmód-központok létrehozása.  Életrendbe épített, tudatosan irányított önkarbantartó aktivitás ösztönzése! Közérzetjavító, életminőség- és életmódjavító tevékenység – közérzetjavító módszerek, terápiák biztosítása, oktatása.  Különféle állapotfelmérések, bemérések szervezése Egészségügyi (cukor, vérnyomás, koleszterin, stb.) természetgyógyászati, alternatív gyógyászati…. stb.) , életvezetési és életmód-tanácsadás, terápiák összeállítása – szakemberek vezetésével.   Az egészséges életmód és rendszeres mozgás, – testedzés fontosságának terjesztése. 

4.A nyugati medicinát kiegészítő természetes, ill. alternatív gyógymódok és módszerek alkalmazása, egészségmegőrző és közérzetjavító természetgyógyászati – wellness kezelések – masszázsok, egészségfejlesztő terápiák biztosítása, oktatása,  egészségfejlesztési tanácsadás, személyre szabott terápiás javaslat. Egészségre kedvező hatású termékek, készülékek, készítmények megismertetése, népszerűsítése, kipróbálási lehetőségek biztosítása. Közérzetjavító kezelések

5. Meditációs, relaxációs, stressz-kezelő és tanulást segítő módszerek biztosítása, testi-lelki egyensúly megteremtését szolgáló módszerek népszerűsítése, előadások, képzések, tréningek, rendezvények szervezése, tibeti hangterápia, agyhullám-hangolás, Belső Utazás, Hellinger terápia stb. módszereinek alkalmazása. Alternatív lelki terápiák.

6.A civilizációs betegségek (szív- érrendszeri, daganatos, autoimmun, stb) – kiemelten pedig a sclerosis multiplex (SM) megbetegedések –  körében megelőzés, egészségfejlesztés, ismeretterjesztés, rekreációs és egyéb támogatás, érdekképviselet. Egézségvédő és egészségfejlesztő módszerek bemutatója, előadások, rendezvények, oktatás… képzések, kutató munka, együttműködés más szervezetekkel

7.Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem. Egészséges, energiatakarékos élettér, megújuló energiaforrások alkalmazásának ösztönzése, műszaki és gazdaságossági tanácsadás és –vezetés. Környezettudatos és egészségtudatos háztartásvezetési, mezőgazdasági, ökológiai módszerek terjesztése, természetes, energikus, zavaró tényezőktől mentes, élettér ösztönzése, öko- bio- integrál gazdálkodás és elosztás, élelmiszerbiztonság – szaktanácsadás

8.Gyermek- és ifjúságvédelem és érdekképviselet, iskolai drog-prevenció és drog-koordinátor szerep,  lelki-gondozás, iskolán kívüli  és szünidei programok, táboroztatás, ismeretterjesztés, kirándultatás, foglalkozások, képzések szervezése, az ifjúság egészséges, sportos életmódra ösztönzése. Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése, beilleszkedésük elősegítése, kreatív foglalkoztatás, fejlesztő, rehabilitáló, harmonizáló foglalkozások,  programok – a személy szerint leghatékonyabb módszerek biztosítása. Gyermekfelügyelet, foglalkozások biztosítása.

9. Nevelés, oktatás, képzések minden korosztály számára, tehetségfejlesztés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,  stb. kreatív foglalkoztatás,  közösségformálás. Tanulmányutak és tanulmányi táborok. Különféle ezoterikus programok, spirituális fejlődést szolgáló foglalkozások, rendezvények .  Pl. őstörténeti estek, film-klub, filmvetítések, fotóklub, nyelvi táborok, -társalgókör, holisztikus nyelvi képzések, stb.

10.Szociális tevékenység, családsegítés, gondozó és támogató szolgálat, rehabilitációs foglalkoztatás 

 (családsegítés, időskorúak és betegek valamint rászorultak gondozása, támogatása, nők védelme, egészségkárosultak támogatása, szállítás, szükségleteik kiszállítása, stb.) , csökkent munkaképességűek részére képzések, munkalehetőségek biztosítása

11.Kulturális tevékenység, kulturális örökségünk – értékeink megismerése megóvása, hagyományőrzés, szabadidős, hobbi és kézműves tevékenységek kipróbálása – programok, csoportfoglalkozások biztosítása. , különféle klub, fórum-, program- és rendezvényszervezés. 

Fotóklub indítása – természetfotózás, tájfotózás, stb. Többféle gyűjtő kör indítása (népi használati tárgyak, kagylók, üvegek, orchideák,  stb. ) Természeti kincseink, pl. tájaink, növényeink, állataink, kőzetek kiemelten pedig a gyógynövények, gombák megismerése, felfedezése. Kézműves manufaktúrában, tisztán természetes anyagokból álló termékek, készítmények kézműves elkészítése/népszerűsítése/hozzájutás biztosítása, pl. kézi készítésű tisztító és testápoló anyagok, gyógynövénykészítmények, aromaterápiás szerek, egyéb készítmények, stb.  – a gyógynövények termesztésétől ill.  begyűjtésétől kezdve a feldolgozásig. Kézműves manufaktúra érdekképviselete.

12. Szabadidősport, egészségi és hobbisportok, outdoor irányzatok – pl. Nordic Walking, Golf, Tai Chi -Bailongball, Mediball, stb.  (sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével). Egészségi- fittségi és rehabilitációs sportok, harcművészetek, keleti mozgások (Jóga, Chi Kung, Tai Chi, Aviva torna, Intim-fitness,  Szem-fitness és légzésrelaxáció, stb.), táncos közérzetjavító mozgások, alternatív mozgásterápiák  kipróbálásának biztosítása. Személyre szabott edzésterv összeállítása, csoportos és személyi edzések. Turisztika, kiránduló, természetjáró és túracsoport vezetése (gyalogos, Nordic Walkingos, kerékpáros túrák – gyógynövény-ismereti, gombaismereti túrák, kőzetismereti túrák, természetfotózás, természeti kincseinket felfedező túrák –  zarándok utak, stb.)  sportrekreáció.  Bemutatók, előadások, rendezvények, oktatás, sport tanfolyamok, táborok, tanulmányutak, stb szervezése. A lakosság rekreációs  és testmozgás kultúrájának fejlesztése, egészségi-, fittségi- és rehabilitációs sportok.  Ismeretterjesztés, a mozgáshiányból adódó betegségek megelőzése, és az egészségi –fittségi sportok betegségmegelőző, közérzetjavító, testkarbantartó, egészségfejlesztő erősítő szerepe terén. Fittségi állapotfelmérések, egészségi- fittségi- és rehabilitációs sportok, mozgásprogramok, táncok, edzések, terén bemutatók, szemináriumok, képzések, táborok, stb.

13. Egészséges táplálkozás népszerűsítése, előadások, tájékoztatók, bemutatók tartása, egészséges, természetes alapanyagból készült kézműves ételek és italok elkészítésének, megkóstolásának biztosítása, egyénre szabott étrend összeállítása. Hagyományos kenyér, népi ételek felelevenítése. Ételkiszállítás, gyógynövény és gyógytermék, stb… kiszállítás, főzőbemutatók, főzőtanfolyamok. A mindennapi élet során használt vegyszermentes magyar termelői áruk, veszélyes anyagoktól mentes termékek, készítmények, stb. beszerzése/előállítása/biztosítása, (kézműves és természetes ételek és italok, valamint termékek és szerek – pl. gyógynövények, gyógynövény készítmények, stb. –beszerzése/ készítése/ hozzájutás biztosítása) Egészségre kedvező hatású természetes és organikus anyagok, készítmények, szerek, valamint termékek, készülékek biztosítása. Egészségre kedvező hatású szerek, anyagok kutatása, fejlesztése, felülvizsgálata

14.Tudományos tevékenység, kutatás, tanulmányutak, fejlesztések, valamint tanulmányok, kiadványok, szakfordítás készítése szakemberek által – pl. egészségvédő módszerek tanulmányozása külföldi kapcsolatok kiépítésével , pozitív eredmények esetén módszerek meghonosítása köreinkben.

15. Nemzetközi (kulturális, sport, baráti, szakmai és csereprogramok  stb.) kapcsolatok kiépítése, euroatlanti integráció elősegítése, határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, rekreációs és nyelvi táborok, tanulmányutak, kutatások, stb.

16. Jogvédelem, érdekképviselet minőségbiztosítás, élelmiszerbiztonsági kutatások (minőség- és hatásvizsgálat ,  fogyasztóvédelem) engedélyeztetés, pályázatírás

17. Tevékenységekkel kapcsolatos információs és adatbázis (informatikai háttér) tapasztalatcsere

18.munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások